Aust-Agder

Nasjonalforeningen Øyestad helselag

Øyestad helselag har blant annet trim for eldre hver mandag, er eiere av et eldresenter og arrangerer flere turer i løpet av året

Vi deltar i den årlige hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

På høsten bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

I tillegg har vi følgende aktiviteter:

  • Trim for eldre hver mandag fra 10.30 og kaffe og underholdning etterpå.
  • Dag og overnattingsturer.
  • Frisør hver mandag.
  • Håndarbeidsklubb hver onsdag fra 10.30. til 13.00.
  • Boligstiftelsen Furuheim.
  • Helselaget er også eier av eldresenter

Nasjonalforeningen Øyestad helselag har drevet helsefremmende arbeid siden 1911.

Vi  ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget!

Kontaktperson

Jørgen Lillejord. Tlf. 37095606/92 63 99 87. Følg ellers med i lokalavisen.