Aust-Agder

Nasjonalforeningen Risør demensforening

Risør demensforening jobber for økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:

  •  skal møtes med respekt
  • skal få diagnosen så tidlig som mulig
  • skal få individuelt tilrettelagt bo tilbud når det er behov.
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosiale fellesskap

Ønsker du å bli med eller trenger mer informasjon? Ta gjerne kontakt med leder for demensforeningen, Anette Lunner Salling Telefon: 92062939/37030880 Mail: anetlunn@yahoo.no