Aust-Agder

Nasjonalforeningen Søndeled helselag

Søndeled helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Søndeled helselag har også mange andre faste tiltak gjennom året:

  • Ukentlig hyggetreff på Søndeledtunet
  • Grautfest i juli
  • Juletallerken i desember
  • Hygge og kulturarrangementer alene, og sammen med andre foreninger
  • Temakvelder alene, eller sammen med andre.

Søndeled helselag ble startet i 1912.

Kontaktpersoner

Elin Gregertsen, mobil 951 52 794, mail: taletgre@online.no, Ingrid Røysland, mobil 901 24 037. Følg ellers med i lokalavisen.