Aust-Agder

Nasjonalforeningen Søndeled helselag

Søndeled helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Søndeled helselag har også mange andre aktiviteter gjennom året:

  • Grautfest hver sommer
  • Julearrangement på Sørlandstunet
  • Gågrupper en gang i uken
  • Arrangerer bussturer med overnatting hver sommer
  • Blomsterutdeling til kommunens sykehjem til jul.
  • Temakvelder alene, eller sammen med andre org.

Søndeled helselag ble startet i 1912.

Kontaktpersoner

Elin Gregertsen, mobil 951 52 794, mail: taletgre@online.no, Ingrid Røysland, mobil 901 24 037. Følg ellers med i lokalavisen.