Aust-Agder

Nasjonalforeningen Tromøy helselag

Tromøy helselag, i tillegg til å ha ansvaret for Tromøy frivillighetssentral, deltar aktivt i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Ellers har vi aktiviteter som:

  • faste hyggetreff
  • to turer pr år
  • basar hver vår
  • julelotteri

og en mengde andre aktiviteter som foregår via Tromøy frivillighetssentral. Følg med i lokalavisen for mer informasjon.

Trømøy helselag ble startet i  1911, og har siden da vært en ressurs for kommunens innbyggere, drevet velferdsarbeid og omsatt gode ideer til praktisk arbeid.

Kontaktperson

Synnøve Bjerkholt, mail synnove@bjerkholt.no. Følg ellers med i lokalavisen.