Aust-Agder

Nasjonalforeningen Tromøy helselag

Tromøy helselag har siden starten i 1911 vært en ressurs for Tromøys befolkning. Vi deltar aktivt i den årlige Hjerteuka om våren og demensaksjonen om høsten. Hvor vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte/karforskningen og demens.

Ellers har vi aktiviteter som:

  • Mandagstreff /grupper / tema
  • Folkesti Hove
  • Hjerte aksjonen hver vår
  • Demensaksjonen hver høst
  • Tirsdagstrim / styrketrening
  • Faste hyggetreff / medlemsmøter
  • Middagsservering hver onsdag
  • Turer
  • Basar hver vår
  • Julelotteri / julemesse

Følg med i lokalavisen for mer informasjon.

Tromøy helselag ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Kontaktperson

Synnøve Bjerkholt, mail synnove@bjerkholt.no. Mobil:41146890