Aust-Agder

Nasjonalforeningen Tvedestrand helselag

Tvedestrand helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.  

På våren deltar vi aktivt under den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

Ellers har vi følgende aktiviteter:

  • Eldresenter 2 ganger pr måned
  • Basar
  • Julelotteri
  • Kakelotteri i både hjerte og demensuka
  • Juleblomst til medlemmer over 80 år

Nasjonalforeningen Tvedestrand helselag har drevet helsefremmende arbeid i Tvedestrand kommune siden 1907.

Kontaktperson

Marit Lien:  992 63 224, mail: marit@kabeltv.as. Følg ellers med i lokalavisen.