Aust-Agder

Nasjonalforeningen Valle og Hylestad Helselag

Nasjonalforeningen Valle og Hylestad helselag deltar blant annet i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

I tillegg har laget  temakvelder, trim turer og førjulsfest på Bygdeheimen. 

Valle og Hylestad helselag ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget!

Kontaktperson:

Ingebjørg S Austenå – tlf  37 93 73 29. Følg ellers med i lokalavisen.