Aust-Agder

Nasjonalforeningen Vegårshei demensforening

Vegårshei demensforening arrangerer informasjonsmøter med aktuelle tema. Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk og pårørende.

Under høstens landsomfattende demensaksjon deltar vi aktivt med bøsseinnsamling, står på stand med informasjonsmateriell.

Vegårshei demensforening ønsker mer virksomhet i demensforeningen. Vi vil gjerne ha nye medlemmer
– aktive personer med gode ideer og frivillig innsats til å hjelpe oss i dette viktige arbeidet. Vi bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende – gjøre hverdagen bedre!

  • Vi jobber for at personer med demenssykdom:
  • skal møtes med respekt
  • skal få diagnose så tidlig som mulig
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap

Kontaktperson

Leder:Gunnar Raudsandmoen. Tlf: 37168435/ 91324139 Adresse: Raudsandmoveien 497, 4985 Vegårshei.