Buskerud

Nasjonalforeningen Gol helselag

Gol helselag er blant annet aktiv under den årlige Hjerteuka, arrangerer aktiviteter på folkestien og driver Frivillighetssentralen på Gol.

Vi gir ut helseopplysning og utdeling av informasjonsmateriell om sunne levevaner under Nasjonalforeningens hjerteuke.

Vi sponser skolene med materiell til undervisningsmateriell på tema livsstil og helse, og premierer beste skoleklasse i Gol som deltar i den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

Gol helselag har Folkesti på 5,6 km, og arrangerer "Familiedag i Folkestien" på høsten, med underholdning og servering.

Laget arrangerer også "Torsdagstreff" en gang pr. mnd. for norske kvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn.

Helselaget eier og driver Frivilligsentralen på Helselagsstugu i Gol, som tilbyr ulike aktiviteter hver dag; aktivitetsenter mandag, sang, dans og lek tirsdag, seniorkafè onsdag, datakurs og torsdagstreff og dataklubb hver fredag. Kontakttinfo Gol Frivilligsentral:

Adresse: Breidokgutu 10, 3550 Gol
Telefon 32 07 58 45
Epost: frigol@online.no
Hjemmeside: www.gol.frivilligsentral.no

Gol helselag ble opprettet i 1947.

Lyst til å bli medlem? Frivillighet gir dobbel glede!

For mer informasjon, følg med i lokallavisen!