Buskerud

Nasjonalforeningen Hol demensforening

Er pårørendeforening for gjensidig nytte og glede. Velkommen til å bli medlem i vår forening!

Våre aktiviteter:

  • arrangerer hyggekvelder for personer med demens og deres pårørende
  • har bidratt sterkt til å opprette sansehage for personer med demens ved dagsenteret i Hol, og bidrar jevnlig med dugnader og hagegruppe for å holde hagen fin
  • har strikke/håndarbeidsklubb med klubbkvelder i omsorgsboliger og avdelinger for personer med demens
  • lager basar til inntekt for aktiviteter i laget
  • har en kulturgruppe som inviterer med personer med demens og pårørende til aktuelle kulturelle aktiviteter i Hallingdal
  • arrangerer åpne møter med informasjon om demens og demensomsorg
  • har bidratt til opprettelse av pårørendeskoler
  • jobber for lokalt å opprette Nasjonalforeningens satsingsområder - Aktivitetsvenn for personer med demens, samt spre informasjon om kampanjen Demensvennlige samfunn
  • bidrar hvert år til Nasjonalforeningens for folkehelsens Demensaksjon, hvor innsamlede midler går til forskning på demens.