Buskerud

Nasjonalforeningen Lier demensforening

Lier demensforening har tilbud til personer med demens og deres pårørende i et samarbeid med Lier kommune.

Lier demensforening arrangerer Demenskafè med pårørende en gang per måned, med sommeravslutning i juni. Møtested er Lierbyen seniorsenter, Meierigården Lier.

Det er også et kveldstilbud til personer med demens hver tirsdag og torsdag. Hyggekveld med god og nærende kveldsmat, og lett underholdning. Fra kl. 18:00 - 21:00.

Laget arrangerer pårørendeskole for samtalegrupper for pårørende til personer med demens hver høst, starter som regel i september.

Alzheimerdagen blir markert 21. september.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med foreningens leder Åshil Brudal, tlf. 414 09 387, e-post: aa.brudal@gmail.com