Finnmark

Nasjonalforeningen Alta demensforening

Nasjonalforeningen Alta demensforening jobber for å spre kunnskap og åpenhet rundt demenssykdommen. Dette gjør de blant annet gjennom Aktivitetsvenn-ordningen og demensvennlig samfunn.

Demensforeningen jobber tett opp mot Alta kommune med samarbeid om blant annet  frivillige Aktivitetsvenner og holdningskampanjen et mer demensvennlig samfunn.

Foreningen er aktiv under Nasjonalforeningens demensaksjon hver høst, der de bidrar med ulike aktiviteter. Disse annonseres i Altaposten.

Åpne møter om demens, samt sangkafé på sykehjem arrangeres også jevnlig, sistnevnte med deres trofaste trubadur Helge Nilsen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Alta demensforening!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med leder Ann-Connie Strifeldt - tlf: 960 47 271, epost: acsca29@hotmail.com