Finnmark

Nasjonalforeningen Alta helselag

Nasjonalforeningen Alta helselag jobber for økt trivsel og bedre helse blant både unge og eldre i bygden, og arrangerer blant annet utflukter og hyggekvelder for beboere på institusjon, hjemmeboende eldre og brukere av dagsenteret.

Aktiviteter:

  • Hver fjortende dag for utenom sommermånedene arrangerer de formiddagstreff for medlemmer og alle andre som er interessert i å være med. Her serveres det snitter, kaker og kaffe. Julemåneden avsluttes med julemat, og som alltid kaker og kaffe. På samtlige treff er det sang og musikk, qigongøvelser, som øker kroppens energinivå og evnen til selvhelbredelse, for ikke å glemme salg av årelodd.  
  • Hver vår arrangeres det blant annet hjertemarsj ved folkestiene. Hjertemarsjen arrangeres i forbindelse med aksjonen hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen. Det er også grilling, så vel som servering av frukt og grønt. 
  • De arrangerer utflukter for beboerne på institusjon, samt hjemmeboende eldre til Heimnes gård hvor det blir ordnet til med både rømmegrøt, spekemat og frukt.  
  • De deltar også i demensaksjonen på høsten, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.
  • De oppfordrer og motiverer skolene i nærmiljølet til å delta i "Hopp for hjertet", en årlig hoppetaukonkurranse som Nasjonalforeningen arrangerer for barn i grunnskolen. I 2017 deltok de også i premiering av fylkesvinneren.

Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Alta helselag!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med leder Randi Mjøen Carlsen - tlf: 907 26 345, epost: randimc@trollnet.no