Finnmark

Nasjonalforeningen Hammerfest demensforening

Nasjonalforeningen Hammerfest demensforening jobber tett opp mot politikerne i kommunene for å bedre situasjonen for de som rammes av demens.

Foreningen er nyoppstartet, men har allerede rukket å få over 40 medlemmer. De har arrangert flere åpne møter om demens hvor de blant annet har invitert inn pårørende, pasientombud og politikere for å diskutere demenssaken. Laget ønsker å være en høringsinstans for demensplanen, og vil fortsette å jobbe opp mot politikerne i kommunen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Hammerfest demensforening!

For mer info, ta kontakt med leder Line Jensen - tlf: 952 82 182, epost: line.avyo@gmail.com