Finnmark

Nasjonalforeningen Kautokeino demensforening

Nasjonalforeningen Kautokeino demensforening har et svært godt forhold til kommunen, og samarbeider både om pårørendeskolen og for at et mer demensvennlig samfunn skal bli en realitet i Kautokeino.

Aktiviteter:

Demensaksjonen

Demensaksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelsen markeres med stands for å spre informasjon og kunnskap, i tillegg til å samle inn penger til demenssaken gjennom blant annet salg av lodd.

Grillkveld

Ved grillstua i tilknytning til en omsorgsbolig arrangerer foreningen i blant grillfester for beboerne og deres pårørende.

Sang og kosekveld

Laget pleier å arrangere sang og kosekveld på sykehjemmet første søndag i advent. Da blir det servering av kaffe og kaker, så vel som hyggelig sang. Dette er et kjærkommet tilbud for mange av beboerne og deres pårørende.

Adventskaffe

I løpet av adventstiden arrangerer laget kaffekos for pårørende ved helsesenteret. Da blir det servering av kaffe og bløtkake.

Vi ønsker deg  hjertelig velkommen til Kautokeino demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Inger Marie Bongo Eira – tlf: 90 88 44 03, epost: imbeira@9520.no