Finnmark

Nasjonalforeningen Lebesby demensforening

Lebesby demensforening er ei meget aktiv forening som engasjerer seg både i hjerte- og demenssaken.

Laget deltar på pårørendeskolen sammen med kommunen. De steller også jevnlig i stand hyggekvelder for personer med demens med sang, kaker og kaffe. Foreningen har mye kontakt med skoleklasser i nærmiljøet, både når det gjelder hopp for hjertet, smart på mat og demensaksjonen. Laget er også pådrivere for å få et mer demensvennlig samfunn i kommunen sin.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Lebesby demensforening!

For mer info, ta kontakt med Berit Sørbø - tlf: 911 19 045, epost: beritsorbo@gmail.com