Finnmark

Nasjonalforeningen Nyborg helselag

Nasjonalforeningen Nyborg helselag i Nesseby har blant annet ukentlige formiddagstreff for hjemmeboende eldre og arrangerer adventskos for beboere på helsesenteret.

Aktiviteter:

  • Hvert år gir laget et juletre til helseinstitusjonen i Nyborg. Dette er en tradisjon som har pågått i tretti år.
  • Helselaget arrangerer i tradisjons tro familiejuletrefest på Elverhøy. Gang rundt juletreet, sang og levende musikk, leker for barn, nissebesøk og kaffe og kaker er noen av aktivitetene. Denne festen er gratis og finansieres hovedsaklig av inntekter fra loddsalg. Fjerde juledag er alle hjertelig velkommen til en hyggelig stund!
  • Adventskos for beboere på helsesenteret. Det blir servert kaffe, kaker, samt allsang. Helselaget gir også julegave til hjemmeboende og beboerne slik de har gjort de siste 40 årende.
  • Laget eier eget hus som nå leies ut som skole for våre nye landsmenn.
  • De arrangerer jevnlig treff, utflukter for eldresenteret, julebord, bingo, bruktmarked og julemesse.
  • Nesseby demensforening er blitt en del av Nyborg helselag, noe som har ført til en gledelig medlemsøkning.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Nyborg helselag!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med leder Mari Ann Nilsen, tlf: 977 72 950, epost: nilsse4@online.no