Finnmark

Nasjonalforeningen Porsanger demensforening

Nasjonalforeningen Porsanger demensforening ønsker blant annet å være en pådriver for å få et mer demensvennlig samfunn i kommunen.

Demensforeningen er et nyopprettet lag som ble etablert i januar 2017. De ønsker å jobbe for et bedre tilbud til personer som rammes av demens og deres pårørende, samt større åpenhet om sykdommen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Porsanger demensforening!

For mer info, ta kontakt med leder Åsun Marie Øien - tlf: 476 55 384 epost: aasun@online.no