Finnmark

Nasjonalforeningen Tana demensforening

Nasjonalforeningen Tana demensforening arbeider for en bedre hverdag for personer med demens og pårørende i kommunen, og arrangerer blant annet hyggetreff og åpne temamøter om demens og demensomsorg.

Våre aktiviteter:

Demensaksjonen arrangeres hver høst i september over hele landet. Da står medlemmene våre med bøsser for å samle inn midler til saken, samt deler ut informasjon om demens.

Hyggetreff for personer med demens arrangeres av demensforeningen fra tid til annen. Da kan det bli konserter, sang- og musikkstunder og servering.

Den internasjonale aktivitetsdagen 10. mai markeres sammen med Pensjonistforeningen.

I samarbeid med kommunen og Pensjonistforeningen arrangerer laget Pårørendeskolen. Dette er lagt opp som kurskvelder med verdifull informasjon om bl.a demenssykdommen og kommunens tilby (annonseres).

I tillegg engasjerer demensforeningen seg i lokalpolitikken om tema som berører eldreomsorg og demens.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Tana demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Tove Hirsti, tlf: 412 03 778, e-post: thirsti@frisurf.no