Finnmark

Nasjonalforeningen Vardø demensforening

Nasjonalforeningen Vardø demensforening jobber for demenssaken i nærmiljøet ved å blant annet arrangere hyggelige aktiviteter på sykehjem, og å samarbeide med kommunen om pårørendeskole.

Foreningen ble stiftet i 2015 og har siden da vært en pådriver for bedre tilbud til de som er rammet av demens og deres pårørende. Laget er aktivt med under Nasjonalforeningens årlige demensaksjon hvor de også engasjerer skoleelver som bøssebærere, de markerer Alzheimerdagen og har jevnlige aktiviteter for beboere på sykehjem, som for eksempel påskefest. Det jobbes også for å få både Aktivitetsvenn og et mer demensvennlig samfunn til Vardø.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Vardø demensforening!

For mer info, kontakt leder Inger Marie Mykland - tlf: 920 53 577 epost: imarie_mykland@vardo.kommune.no