Hedmark

Nasjonalforeningen Åmot demensforening

Åmot demensforening bidrar blant hver høst til Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensaksjon, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi arrangerer også temamøter.

For å følge med på våre aktiviteter, kan du gjerne like oss på facebook.

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med Petra M. Warpe Jakobsen, tlf.: 417 65713, mail: pejakobs@bbnett.no