Hedmark

Nasjonalforeningen Åsa helselag

Åsa helselag i Åsnes kommune deltar blant annet i den årlige hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Grendetreff
  • Basar
  • Tur for eldre
  • Hyggekvelder og bingo på Hof gamlehjem
  • Høsttur for medlemmene
  • Medlemsmøter

Laget vårt ble stiftet i 1998.

Vil du vite mer om oss, ta kontakt med Turid Klundsæter, tlf.: 909 87996 eller mail: hibuvegen100@hotmail.com