Hedmark

Nasjonalforeningen Brandvoll helselag

Brandvoll helselag har blant annet egen folkesti og markerer den årlige Hjerteuka.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

 • Utdeling av undervisningsmateriell til 5. og 6. klasse ved Plassen skole
 • Markering av  Hjerteuka til Nasjonalforeningen for folkehelsen, med både hjertemarsj og salg av hjertelodd
 • Vi er med i samarbeidsutvalget i Alvdal, og arrangerer mammografiturer til Trondheim. Dette er ett tilbud for alle innbyggere i Alvdal
 • Avholder temamøte/informasjonsmøter
 • Har egne gågrupper
 • Er med på å pynte Alvdal kirke til Allehelgensdag
 • Er på Solsida aldershjem med underholdning og "kaffemat"
 • De er medarrangør av "Grimsbu kurset", ferie for pensjonister og eldre - ett kurs som alle setter stor pris på
 • Holder basar/messer arrangeres til inntekt for Sjukestua/Frivilligsentralen og drift av helselaget
 • Vi gir eldre blomster til jul og ved andre anledninger
 • Folkesti/natursti med premiering på julemøtet
 • Laget er med på den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
 • Brandvoll helselag er sammen med de andre lagene i Alvdal medeier i Frivilligsentralen/Sjukestua i Alvdal

Laget ble stiftet i 1903.

Ta kontakt med helselaget for mer informasjon, leder Ingeborg Holmen tlf.: 974 63766, e - mail:guholmen@bbnett.no