Hedmark

Nasjonalforeningen Brøttum helselag

Brøttum helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hjerteuka markeres blant annet med salg av hjertelodd og stand på lokale butikker.

Ellers arrangerer vi:

  • Temakvelder/informasjonsmøter
  • Vårtreff
  • Høstturer

Vi deler også ut undervisningsmateriell til barneskolen.

Laget ble stiftet i 1990.

For mer informasjon kontakt leder Thorild Holmestad, tlf.: 950 69 020 eller e-post thorild@holmestad.com