Hedmark

Nasjonalforeningen Elverum demensforening

Elverum demensforening markerer blant annet den årlige Demensaksjonen, hvor de innsamlede midlene går til forskning på demens og lokale aktiviteter.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

  • Aktiv deltakelse i helsepolitikk for å styrke demensomsorgen
  • Vi arrangerer temakvelder og informasjonsmøter om demens
  • Sangstund på tre sykehjem i Elverum kommune hver mandag. Her samarbeider med "Lyngblomsten sanggruppe", demensforeningen ordner med kaffe og bevertning og sanggruppa underholder.  Hver mandag møter det opp ca 50 tilhørere
  • Pårørendeskole i samarbeid med Elverum kommune
  • Avholder aktivitetsvennkurs i samarbeid med Elverum kommune
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Elverum demensforening Magda Undseth Bakke; tlf. 481 81860 eller pr. e - mail: magda.undseth.bakke@gmail.com