Hedmark

Nasjonalforeningen Fagernes og Åsen helselag

Fagernes og Åsen helselag deltar blant annet i den årlige Demensaksjonen der midlene går til forskning og lokale tiltak, i tillegg til den årlige Hjerteuka.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Hyggetreff på Buvika, den andre onsdagen i hver måned kl. 1030. Her er det som oftest et kåseri, det er underholdning, servering og utlodning. Det er også tilbud om fotpleie og bokutlån
  • Vi arbeider for riktig kosthold og de tilbyr trim og aktiviteter for både kropp og sjel. Et populært innslag er "turer på gjengrodde stier"
  • Vi har samtalegrupper og kurs
  • Besøker institusjoner hvor vi bidrar med underholdning og andre aktiviteter
  • Juletrefest
  • Vi gir oppmerksomhet til gamle og syke til jul
  • Det blir arrangert sommerturer og grillkvelder
  • Dansekurs på Nærvang
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Hjerteukemarkering og hjertemarsj

Sommeren 2009 sluttførte Fagernes og Åsen helselag et betydelig arbeid med å anlegge sansehage ved Ringsaker Bo og aktivitetssenter i Moelv. Sansehagen er svært populær og denne blir flittig brukt av beboerne.

Laget ble opprettet i 1920.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Fagernes og Åsen helselag v/Ragnhild Blakarstugun tlf.: 915 49847 mail: rablakar@bbnet.no