Hedmark

Nasjonalforeningen Folldal demensforening

Folldal demensforening er aktive i sitt lokalmiljø for å skape bedre tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Av aktiviteter kan vi nevne:

  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Vi driver demenskafe på frivillighetsentralen én gang i måneden.
  • Arrangerer sangstund på avdelingene på Folldal Bo- og Servicesenter én gang i måneden.
  • Vi har samtalegrupper og trivselstiltak
  • Sprer informasjon om og bidrar til større allmenn forståelse av demens
  • Synliggjør pårørendes belastning og behov for støtte
  • Har samarbeidsavtale med Folldal kommune. Vi samhandler om å utvikle og gjennomføre gode prosjekter og tiltak innen demensområdet
  • Temakvelder og informasjonsmøter om demens
  • Arrangerer Sankthansfest for personer med demens og deres pårørende.
  • Vi har en kontaktperson i foreningen som svarer på og gir informasjon om demens til demenssyke og deres pårørende.  Kontakt Hilde Fridtun Øyen for informasjon: 414 24530

Laget ble stiftet i 2004.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Folldal demensforening v/Heidi Svendsen, tlf.: 901 44967 eller mail: heid-sv@online.no