Hedmark

Nasjonalforeningen Folldal helselag

Folldal helselag har blant annet driften av Frivilligsentralen.

Vi har blant annet følgende aktiviteter:

  • Medarrangør av eldreferien på Grimsbu turistsenter hver høst
  • Salg av kaffe og vaffel i forbindelse med Malmveien minneløp hvert år
  • Binding og salg av fastelavnsris
  • Drift av Frivilligsentralen

Laget ble stiftet i 1910.

Informasjon kan fås ved å kontakte Folldal helselag v/Aud Eli Svendsen. Tlf.: 926 20390 eller mail:audelisvendsen@gmail.com