Hedmark

Frivilligsentraler

Helselag i Hedmark er eiere og drivere av frivillighetssentralen i Folldal, Alvdal og Os.

Alvdal Frivilligsentral v/kontaktperson May Kristin Holøien Eithun, 2560 Alvdal - tlf.: 62 48 78 80

Folldal Frivilligsentral v/kontaktperson Aina Bakke, 2580 Folldal - tlf.: 62 49 03 50

Os Frivilligsentral, Søstergata 1, 2550 Os i Østerdalen - tlf.: 62497602