Hedmark

Nasjonalforeningen Hamar og Omegn helselag

Hamar og omegn helselag ble stiftet i 1989 og vi jobber med:
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Temamøter/informasjonsmøter
  • Aktiviteter i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjerteuke, vihar hjertemarsj, salg av hjertelodd og stand med utdeling av frukt og utdeling av brosjyrer
  • Innetrim hver tirsdag på Greveløkka skole. Røris (bevegelse til musikk) og pilates (styrketrening), fra 18:00 til 20:00
  • Gågruppe hver tirsdag på Greveløkka skole, fra 18:00 til 19:00
  • Vi har datakurs, vår og høst. Etter endt kurs får deltakerne tilbud om "dataklubb", her blir de fulgt opp etter kurset slik at de lettere kan klare å fortsette med databruken
  • Vi arrangerer også  førjulstur for medlemmene

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Hamar og omegn helselag v/Ohlaug H. Hagen, tlf.: 416 80867 eller e - mail:ohlaug.hagen@bbnett.no

Dere kan også kontakte Nasjon