Hedmark

Nasjonalforeningen Hedmarken helselag

Hedmarken helselag ble stiftet i 2007 og de jobber med:

Hedmarken helselag arrangerer mange forskjellige kurs i både Løten, Romedal og Vang. Dette er flotte møteplasser i bygda og disse avholdes 4 ganger i uka, vår og høst. Av kurs kan nevnes:

  • Datakurs for eldre
  • Leksehjelp for innvandrere
  • Norsk - kurs
  • Keramikk - kurs
  • Tegne og malekurs
  • Steinsliperkurs

For å få mer informasjon om kurs som skal holdes og hva slags kurs kontakt Hedmarken helselag v/Øyvind Krogsrud på telefon: 907 38282.

Leder av Hedmarken helselag: Steinar Lilleaker, tlf.: 900 43287 mail: stlillea@bbnett.no