Hedmark

Nasjonalforeningen Nordhagen helselag

Nordhagen helselag i Våler kommune deltar i den årlige hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi arrangerer også velferdskafe i Våler og gir støtte til lokale tiltak i bygda.

Laget ble stiftet i 1960.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Tora Lundby, tlf.: 62 42 32 02