Hedmark

Nasjonalforeningen Østby helselag

Østby helselag i Trysil kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Pensjonister som er medlemmer i helselaget får tilskudd til fotpleie.
  • Blomsterhilsen til jul, til de over 80 år som har tilknytning til Østby.
  • Samarbeider med andre lag og arrangerer mammografitur til Hamar en gang i året.
  • Blomsterhilsen til huskjøpere og nyfødte på Østby.
  • Medlemsfest
  • Årlig basar

Laget vårt ble stiftet i 1919.

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med Sissel Storbæk, Tlf.: 62 45 52 47, mail: sismst@online.no