Hedmark

Nasjonalforeningen Plassen helselag

Plassen helselag i Alvdal kommune arrangerer blant annet onsdagstrim, og er medeier i Alvdal frivilligsentral.
Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.  

Vi er også med på den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.
Ellers arrangerer vi temakvelder og informasjonsmøter, i tillegg til medlems- og styremøter.

Laget ble stiftet i 1932.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Oddny Bråten, tlf.: 62 48 75 23