Hedmark

Nasjonalforeningen Slemdalen og Osen helselag

Slemdalen og Osen helselag i Åmot kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Årlig sommertur med buss
  • Julebasar og juletrefest
  • Møteplasser for eldre

Laget ble stiftet i 1908.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Laila Norsted Odden. Tlf: 951 83580 eller e - mail: lailaodden@hotmail.com