Hedmark

Nasjonalforeningen Steien helselag

Steien helselag i Alvdal kommune har blant annet en egen folkesti og deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne at vi er medeiere i Alvdal frivilligsentral, og at vi også arrangerer temamøter og informasjonsmøter.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Else Løkken. Telefon: 481 25614 eller mail: elloekke@online.no