Hedmark

Nasjonalforeningen Tørberget helselag

Tørberget helselag i Trysil kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Aktivitetskvelder for barn og ungdom
  • Temamøter
  • Basar
  • Fotpleie
  • Medlemsmøter og styremøte

Tørberget helselag har andeler i Tørberget samfunnshus og Lyngen barnehage.

Vi er med i bingoalliansen i bygda, og har ansvar for kirkekaffe og pensjonistklubb i kirken.

Vi gir en blomsterhilsen hvert 5. år til de som har rundet 70 år.

Laget ble stiftet i 1920.

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med Eva Nysted, tlf.: 915 93870, mail: eva.nysted@elverumskolen.no