Hedmark

Nasjonalforeningen Trysil demensforening

Trysil demensforening jobber blant annet med gågruppe på demensavdelingen 2 dager i uke, demenskafè, trim og sang på sykehjemmet.
  • Påvirke til en god demensomsorg i kommunen
  • Trim og sang på demensavdelingen 2 dager i uka
  • Gågruppe på demensavdelingen 2 dager i uka
  • Demenskafe en gang i måneden
  • Arrangerer pårørendeskole (5 kvelder pr. pårørendeskole)
  • Samtalegrupper for pårørende
  • Temahefte
  • Sansehage ved sykehjemmet
  • Velværerom ved sykehjemmet
  • De arrangerer demensaksjon hvert år

For mer informasjon om Trysil demensforening, kontakt leder:

Liv Rønningen, tlf.: 918 23989, mail: livmaro@gmail.com