Hedmark

Nasjonalforeningen Våler og Åsnes demensforening

Våler og Åsnes demensforening jobber for en økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

Vi jobber blant annet med å:

  • Påvirke til en god demensomsorg lokalt
  • Spre informasjon om demens
  • Være en lokal døråpner
  • Arrangere pårørendeskole og samtalegrupper
  • Arrangere aktivitetsgrupper

Laget ble stiftet i 2013.

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med leder Anita Fjeldseth tlf.: 911 54395 eller mail: anita.fjeldseth@gmail.com