Hedmark

Nasjonalforeningen Vinger helselag

Vinger helselag i Kongsvinger kommune arrangerer blant annet seniordans og bevegelsestrening for eldre.

Vi deltar i den årlige hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre tiltak kan nevnes:

  • Seniordans, i samarbeid med dansere fra Brandval.
  • Bevegelsestrening for eldre.
  • Medlemsmøter
  • Matservering til eldre

Laget ble stiftet i 1909.

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med Johnny Kristiansen, tlf.: 911 38397.