Hordaland

Nasjonalforeningen Alversund helselag

Alversund helselag i Lindås eier et hus i Alversund som blir brukt som dagsenter for personer med demens, til småbarnstreff og eldretreff.

Ved dagsenteret tilbyr vi både trim og matservering til eldre og gode møteplasser.

Vi deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskingen. Vi bidrar også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forsking og lokale demensaktiviteter.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.