Hordaland

Nasjonalforeningen Askøy helselag

Nasjonalforeningen Askøy helselag arrangerer blant annet småbarnstreff, trimbingo og driver en besøkstjeneste.

Småbarntreff, "Syng med oss", Trimbingo, besøkstjenesten og festmiddagene er svært populære tilbud som engasjerer de yngste, de eldre og deres pårørende, samt psykisk utviklingshemmede.

  • "Syng med oss": En gang i måneden samler vi mellom 80 -100 personer til sosialt samvær ledet av vår nestleder Rigmor Jonasdal. Kaffe, vafler, frukt og åresalg. Dette arrangementet er svært populært og alle medlemmer er hjertelig velkommen! Følg med i AV(Askøyværingen) under "Det skjer". Annonseres også i Askøy Radio.

  • Trimbingo: En gang i måneden samler vi fra 30 – 60 personer til stoltrim under ledelse av Sigrun Hansen. Deretter er det vafler og kaffe før vi spiller bingo under ledelse av Tore Johansen og Turid Konradsdatter Kristiansen. Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Følg med i AV under "Det skjer", eller Askøy Radio.

  • Småbarntreff: Gruppen av unge mødre/fedre med sine små som møter to onsdager i måneden er på om lag 10 – 15 stykker. Leder for gruppen er Merete Tuv og Kasserer Marit Hanuren.

  • Festmiddager: I Helselagskafeen på Ravnanger avvikler vi årlig 2-3 festmiddager for medlemmer og beboere på omsorgsenteret. Det serveres fersk torsk med lever og rogn, raspeballmiddager o. l. Svært populært.

  • Besøkstjeneste: Vi besøkte de eldre på alle institusjonene - Fromreide, Tveit, Ravnanger, Ask, Kleppestø og servere kaffe, kaker og snitter. Så opptrer Lerkekoret – Askøy Helselags eget sangkor – leser dikt og forteller stubber. De eldre sette meget stor pris på våre besøk. Besøkstjenesten startet i 1968.

Hjertetrimmen

Siden 1986 har Askøy helselag arrangert Hjertetrimmen for folk som har eller har hatt problemer med hjertet. Det startet med 40 personer. I dag har vi to grupper hvor vi ukentlig gjennomfører hjertetrim på Kleppestø og i Strusshamn.

Helselagsturer

Helselaget arrangerer årlige turer til spennende destinasjoner på vestlandet for sine medlemmer og de som bor på omsorgssentre på Askøy.

Fotpleie siden 1968

Askøy helselag har gitt tilskudd for sine medlemmer ved pleie av føttene. Dagmarts fotklinikk og Evys fotklinikk yter den faglige pleien.

Seniornett Norge

Askøy helselag har gjennomført flere nybegynnerkurs i pcbruk for personer i alderen 50+. Vi har sluttet oss til Seniornett Norge med egen klubb. Klubben holder til på helselagskontoret på Ravnanger, hvor det er to datamsskiner som står til medlemmenes disposisjon.

Temakvelder

Helselaget har stått som arrangør for diverse temakvelder, med tema som blant annet fotpleie, hjerte, ernæring. Også i fremtiden vil Askøy helselag fortsette å gi medlemmene tilbud om spennende kurs.

"Hopp for hjertet"

Helselaget følger opp skolen på tema kosthold og helse. Blant annet følger vi opp skoleklassene som ønsker å delta i den nasjonale hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" som arrangeres som Nasjonalforeningen for folkehelsen årlig arrangerer for barn på mellomtrinnet.

Kameratklubben

Askøy helselag har i mange år hatt et nært samarbeid med Askøy Kameratklubb og har støttet deres idealistiske og samfunnsyttige arbeid for rusavhengige på Askøy.

Julemesse i desember

Hvert år i helselagskafeen på Ravnanger har vi julemesse. Her finnes mye håndarbeid av høy kvalitet til rimelige priser. Vi har opptreden av lokale sangere, grupper, korps osv, samt leke- og håndarbeidsstue for de yngste.

Den årlige juletrefesten

Sang, musikk, andakt, julemiddag ved nydelige juledekkede bord og juletregang. Festen blir avviklet i helselagskafeen på Ravnanger.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.