Hordaland

Nasjonalforeningen Bømlo/Espevær helselag

Nasjonalforeningen Bømlo/Espevær helselag i Bømlo deltar blant annet i en årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi deltar blant annet med en hjertemarsj. Vi er også pådrivere for å få barneskoleelever med i den årlige hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet", som Nasjonalforeningen årlig arrangerer for elever i barneskolen. I tillegg arrangerer vi gågruppe, og informasjonsmøter om demens.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.