Hordaland

Nasjonalforeningen Einstadbøvoll helselag

Einstadbøvoll helselag i Sveio arrangerar blant anna helsebading, møteplasser som "torsdagsklubb", turgruppe og deltek i Nasjonalforeningens Demensaksjon kvar høst.

Vi støtter opp om nærmiljøet fordi vi meiner at aktivitet og sosialt nærmiljø fremjar god helse. Våre aktivitetar er:

BADING: På revmatismesjukehuset sitt basseng kvar onsdag i partalsveker frå kl. 17.30 - 18.30. Kr. 20,- for medlemmar og kr. 30,- for andre. Kontakt Anna S. Haugsgjerd tlf.: 94 80 92 04.

TORSDAGSKLUBB: Ørevik grendahus i oddetalsveker kl 18.00 - 20.00. Kontakt: Anna S. Haugsgjerd tlf.: 94 80 92 04.

DEMENSAKSJON: Vi bidreg i demensaksjonen, der midlane som vert samla inn går til forsking og lokale demensaktivitetar.

TURGRUPPA: Kvar torsdag kl. 14.00 frå butikken i Valevåg. Kontakt Anna S. Haugsgjerd tlf.: 94 80 92 04.

TURGRUPPA KVELD: Kvar torsdag kl. 19.00 frå Kleivo. Kontakt Elin Vandaskog tlf.: 46 54 84 09.

HELSETRIM: På Valestrand oppvekstsenter vert trimmen i år kvar tirsdag kl 14.30 - 15.30.

"Hjartemarsj" om våren, i samband med Nasjonalforeningens aksjon Hjerteuka, som bidreg til å rette fokus på hjerte- og karsjukdommar og samlar inn til hjerte- og karforskinga.

JULEMESSE i november: Medlemmar kan der få selja sjølvlaga ting på eigne stand. Helselaget er særs takksame om de vil laga noko til messa. Laget betalar då materiell.

ADVENTSMØTE: 10/12

DEKORASJONSMØTE: 30. november 2017

ÅRSMØTE: mars 2018

FOTPLEIE: Dette kostar kr. 100,- . Kun for medlemmar. Påmelding til Astrid Andersen, tlf.: 93 09 15 56.

OPPLYSNINGSARBEID: På ein del av møta våre har ulike fagpersonar innan helsearbeid orientert om hjerte-og karsjukdom og demens.

Ørevik grendahus/bokkafé: Helselaget er eit av laga som står for drifta av Ørevik grendahus og bokkafé. Bokkaféen er open kvar onsdag frå 13.00.

Vi følgjer også opp barneskulen på tema livsstil og helse.

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringar i avisa og oppslag i nærmiljøet.