Hordaland

Nasjonalforeningen Fjell, Sund og Øygarden demensforening

Vi i demensforeningen ønsker å være til støtte for personer med demenssykdom og deres pårørende gjennom temamøter, kurs og sosiale sammenkomster.

Aktiviteter:

  •  Temamøter:

Vi inviterer fagpersonell til snakke om tema knyttet til demens og demensomsorg. Ønske om tema kan meldes til leder i foreningen.

  • Pårørendeskole:

Gjennom pårørendeskoler for pårørende kunnskap om sykdommen, hjelpemidler i hverdagen, veiledning til å finne frem i hjelpeapparatet og ellers gi veiledning i situasjonen som pårørende.

  • Samtaler:

Sykdommen fører ofte til at nettverket faller bort. Vi ønsker å etablere nye nettverk. Demensforeningen ønsker å gi de pårørende anledning til å møte andre i samme situasjon. 

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.