Hordaland

Nasjonalforeningen Granvin helselag

Granvin helselag deltar blant annet i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen retter fokus mot sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen

I forbindelse med Hjerteuka arrangerer vi også en hjertemarsj, og følger oppskolene i hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet", som Nasjonalforeningen årlig arrangerer for elever i grunnskolen. Vi gir i tillegg tilbud om fotpleie og frisør til eldre medlemmer, og arrangerer informasjonsmøter om hjertesunne levevaner.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.