Hordaland

Nasjonalforeningen Hatlevik helselag

Hatlevik helselag i Masfjorden deltek blant anna i den årlege Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen spreier informasjon om sunne levevanar og samlar inn til hjerte- og karforsking.

I forbindelse med aksjonen arrangerer vi også ein såkalt hjertemarsj og deler ut frukt og skulefrukost til skuleelevar.

I tillegg er vi pasientvenner på sykehjemmet, og hengjer opp turpostar i nærområdet.

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringar i avisa og oppslag i nærmiljøet.