Hordaland

Nasjonalforeningen Haugsvær helselag

Haugsvær helselag i Masfjorden arrangerer blant annet temakvelder med fokus på hjertehelse og demenssykdom

Vi deltar også aktivt under den årlige aksjonen Hjerteuka, hvor Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- karforskningen. I forbindelse med aksjonen arrangerer vi også en hjertemarsj og deler ut frukt og holder skolefrokost til skoleelever.

I tillegg driver vi en rekke trivselstiltak, og drifter og vedlikeholder en badestrand for alle i bygda. Vi har også en egen brukt- og husflidbutikk, og arrangerer sommerfest for store og små. Helselaget støtter aktiviteter for store og små, og tilbyr de eldre i bygda gode møteplasser.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.