Hordaland

Nasjonalforeningen Holmedal helselag

Holmedal helselag i Kvinnherad har matservering og møteplasser for eldre i bygda.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.