Hordaland

Nasjonalforeningen Hosanger helselag

Hosanger helselag på Osterøy arrangerer småbarnstreff og deltar i Nasjonalforeningens aksjon Hjerteuken, som sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi oppfordrer også skolene til å delta i hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet", som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer hvert år for elever i grunnskolen. Skoleelever får servert frukt og skolefrokost, og de eldre i bygden har tilbud om ulike møteplasser gjennom helselaget. Vi arrangerer også livredningskurs. 

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.