Hordaland

Nasjonalforeningen Nordbygda helselag

Nordbyga helselag i Masfjorden deler blant annet ut frukt til skolebarn, arrangerer demenskafé, samt dansekurs og strikkekafé og bidrar på denne måten til mer trivsel i bygda.

Aktiviteter:

  • Vi deler ut frukt og skolefrokost til barn og unge, og arrangerer turmarsjer i Nasjonalforeningens årlige aksjon Hjerteuken, som sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn penger til hjerte- og karforskningen.
  • I tillegg til dansekurs og strikkekafé, arrangerer vi lynlotteri på nærbutikken til inntekt for helselaget og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  • Demenskaféen holder vi på Masfjorden sjukeheim en gang i måneden, for pårørende og personer med demens. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.